WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Harmonogram rekrutacji

 

1 października 2019 roku – 1 lutego 2020 roku: Składanie dokumentów

 

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.