WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Harmonogram rekrutacji

 

1 czerwca – 15 września 2019 roku: Składanie dokumentów

 

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.