WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Zespół

Kierownik studiów (kierownik organizacyjny i naukowy, autor programu)

dr n. praw. Janusz Jaroszyński

 

 

Sekretarz studiów (koordynator organizacyjny i naukowy, współautor programu)

dr n. med. Bartłomiej Drop