WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Kontakt i adres

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście po wczesniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 

Informacje i zapisy:

w godz.  9:00 –  19:00 (poniedziałek – piątek)

 
Telefon: +48 576 265 988
 
Email: mba@umlub.pl
 

Adres:

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego

ul. Witolda Chodźki 7 (Dom Studenta  nr 3)

20-093 Lublin